Томас Альва Едісон - американський винахідник і підприємець. Едісон отримав в США 1093 патенти і близько 3 тисяч в інших країнах світу. Він удосконалив телеграф, телефон, кіноапаратура, розробив один з перших комерційно успішних варіантів електричної лампи розжарювання, винайшов фонограф. Саме він запропонував використовувати на початку телефонної розмови слово «алло».

У 1928 році нагороджений вищою нагородою США Золотою медаллю Конгресу. У 1930 році став іноземним почесним членом АН СРСР