Есе (освіта) (англ. College writing, college composition, college essay) - базовий предмет навчання в більшості вузів США і інших країн для поліпшення відповідних навичок у студентів перших років навчання. В ході навчання студенти вивчають принципи створення і основні типи есе.

В останні роки методика написання есе в тій чи іншій формі і обсязі починає викладатися в нефілологічних вузах Росії.

Основними цілями есе є: інформування, переконання і розвага читача, самовираження автора або комбінація однієї або декількох цілей. Їх успішне досягнення залежить від уміння автора правильно визначити свою аудиторію. Гарне есе відрізняють самобутнє мислення, почуття стилю і ефективна організація.

Процес створення есе в загальному складається з наступних етапів: розуміння завдання, визначення теми, збір інформації, організація зібраної інформації, вироблення головного твердження, написання чернетки. На етапі редагування чернетки поліпшується його зв'язність, додається істотний матеріал, опускається несуттєвий і забезпечується плавний перехід між окремими частинами есе. Потім виправляється структура і зміст абзаців, шліфуються окремі слова і пропозиції. Після редагування чернетку вираховується, і виправляються орфографічні та пунктуаційні помилки.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org