Оксюморон - стилістична фігура художнього мовлення, що поєднує протилежні за змістом визначення чи поняття, в результаті чого виникає нове смислове якість.

У художній літературі письменники використовують словесні звороти, що виступають в якості образно-виразних, підсилюючих засобів мови. Їх називають фігурами. Про суті фігур, їх значення в теорії риторики і поетики писали Аристотель, Деметрій Фалерский, Цицерон, Квінтіліан та інші представники античної риторики.

Цей літературознавчий термін має грецьке походження. Слово oxymoron буквально означає «дотепно-дурне».

Наприклад, ось ці словосполучення назвемо оксюмороном: гірка радість; дзвінка тиша; гучне мовчання.

Дізнатися більше: russkiiyazyk.ru