Козьма Петрович Прутков - літературна маска, під якою в журналах «Современник», «Іскра» та інших виступали в 50-60-ті роки XIX століття поети Олексій Толстой (найбільший в кількісному вирахуванні внесок), брати Олексій, Володимир і Олександр Жемчужникови (фактично - колективний псевдонім всіх чотирьох).

Авторство фрази «Зри в корінь» приписується К. Пруткова помилково. У «плід роздумів» є фраза «Дивись в корінь», а одна з глав «слов'яноруській корнеслова» А. С. Шишкова носить назву «Зри в корінь: син завжди говорить мовою батька».

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org