«Премудрий Піскарьов» - сатирична казка з циклу «Казки для дітей неабиякого віку» Михайла Салтикова-Щедріна, що вийшла в 1883 році. Написана в грудні 1882 - першій половині січня 1883 року.

На думку коментаторів і критиків, казка присвячена сатиричної критиці малодушності і боягузтва, які оволоділи громадськими настроями частини інтелігенції після розгрому народовольців.

Вираз «премудрий піскар» використовувалося як загальне, зокрема, В. І. Леніним в боротьбі з російськими лібералами, колишніми «лівими октябристами», які перейшли до підтримки право-ліберальної моделі конституційної демократії після розпуску Думи першого скликання Миколою II.

P.S. Згідно з нормами правопису XIX століття, слово «піскар» в цій казці традиційно пишеться через «і» - «Піскарьов», в тому числі і в сучасних академічних виданнях Салтикова-Щедріна (з коментарями). У деяких дитячих ілюстрованих неакадемічних виданнях головний герой називається відповідно до сучасних норм правопису - «піскар».

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org