Алгебра - розділ математики, який можна нестрого охарактеризувати як узагальнення і розширення арифметики; в цьому розділі числа та інші математичні об'єкти позначаються буквами і іншими символами, що дозволяє записувати і досліджувати їх властивості в найзагальнішому вигляді.

Слово «алгебра» також вживається в загальній алгебрі в назвах різних алгебраїчних систем. У більш широкому сенсі під алгеброю розуміють розділ математики, присвячений вивченню операцій над елементами множин довільної природи, узагальнюючий звичайні операції додавання і множення чисел.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org